Under säsongen 2018-2019 hade Vetlanda BK ett samarbete med Stiftelsen Friends som initierats av Trivselhus. Friends ger vuxna forskningsbaserade verktyg för att förhindra mobbing och jobba förebyggande mot mobbing och kränkningar...

Att vara medlem i Vetlanda Bandyklubb är ett enkelt sätt att stödja föreningens verksamhet och satsningar framöver. ...

Vetlanda BK firar sitt 75-årsjubileum med en bok över klubbens historia. Och intresset för jubileumsboken är stort. På bara en dryg vecka har 100 böcker bokats och närmare 20 personer har sponsrat projektet med ett...