Under måndagen hölls VBK:s årsmöte för verksamhetsåret 2018/2019. Två nya styrelseledamöter valdes och ett ekonomiskt minusresultat redovisades. ...

I syfte att bli tydligare vad Vetlanda Bandyklubb står för har föreningen antagit en ny vision och kärnvärden samt beslutat om en strategi för att organisera och utveckla föreningen. ...

Under säsongen 2018-2019 hade Vetlanda BK ett samarbete med Stiftelsen Friends som initierats av Trivselhus. Friends ger vuxna forskningsbaserade verktyg för att förhindra mobbing och jobba förebyggande mot mobbing och kränkningar...

Att vara medlem i Vetlanda Bandyklubb är ett enkelt sätt att stödja föreningens verksamhet och satsningar framöver. ...