Håkan Edvardsson ny ordförande i VBK

På måndagskvällen höll Vetlanda BK årsmöte för verksamhetsåret 2020/2021 och kunde presentera ett ekonomiskt plusresultat. Till ny ordförande i föreningen valdes Håkan Edvardsson.

Efter föreningens kanske mest utmanade verksamhetsår genom den drygt 76-åriga historien kunde VBK på måndagskvällen avsluta 2020/2021 med ett välbesökt årsmöte på Sussies i Hydro Arena. Styrelsen presenterade ett ekonomiskt plusresultat på ca 195 000 kr för det gångna verksamhetsåret.
– Det känns ju naturligtvis väldigt skönt att kunna visa på en vinst efter detta verksamhetsår, men det är tack vare ett otroligt hårt jobb av många inblandade i föreningen och inte minst tack vare generösa sponsorer, bidrag samt initiativ från medlemmar som har givit extra intäkter. Plusresultatet gör att vi kan gå in i nästa verksamhetsår med en trygghet då vi tror att det kommer bli ett utmanande år även detta, oavsett publikrestriktioner eller inte, säger vice ordförande Andreas Söderman. 

Läs verksamhetsberättelse och årsredovisning här

Daniel Cederlöf hade aviserat att han avgår som ordförande efter tre år och till ny ordförande valdes Håkan Edvardsson, som därmed blir föreningen 19:e ordförande genom tiderna.
– Jag gick med i styrelsen första gången 1999 och då var läget helt annorlunda i VBK, inte minst ekonomiskt. Då handlade allt bara om att vända underskott och negativt kapital, nu har föreningen en helt annan trygghet och kan fokusera på andra saker även om ekonomin alltid är otroligt viktig, sa den nyvalde ordföranden när han tackade för förtroendet.

Utöver Håkan valdes även Elin Bexell och Sanna Sundberg in som nya ledamöter i styrelsen. Efter årsmötet hade styrelsen ett konstituerande styrelsemöte och styrelsen för kommande verksamhetsår ser ut så här:

Ordförande
Håkan Edvardsson

Vice ordförande
Andreas Söderman

Kassör
Henrik Gunnarsson

Sekreterare
Filip Borglin

Ledamöter
Anders Gustavsson
Elin Bexell
Sanna Sundberg

Suppleanter
Arne Carlsson
Kent Andersson
Ulf Birath
Peder Jältborn
Fredrik Weinfors
Johan Svedbom

Adjungerad ledamot
Carl-Gunnar Jonasson

Andreas Söderman
andreas.soderman@vetlandabk.se