Daniel Cederlöf

Daniel Cederlöf ny ordförande i Vetlanda Bandyklubb

Vid kvällens årsmöte fick Vetlanda Bandyklubb en ny ordförande då Daniel Cederlöf valdes till Carl-Gunnar Jonassons efterträdare på posten.

Efter tre säsonger som ordförande i VBK hade Carl-Gunnar Jonasson meddelat att han inte ställde upp på omval på posten. ”Callis” avtackades vid måndagens årsmöte men kommer att fortsätta i föreningen, inte minst med sponsring som ”Callis” arbetat med i VBK under många år och föreningen är glada att han fortsätter det arbetet.

Valberedningens förslag till ny ordförande var Daniel Cederlöf, som suttit i VBK:s styrelse i ett år. Utöver detta är han också ungdomsledare i VBK och tilldelades i våras utmärkelsen Åke Svedboms Ungdomsledarpris för sina insatser i VBK:s ungdomslag. Daniel är också den tredje generationen i en släkt som varit engagerad i VBK under många år, ett engagemang som inleddes med Daniels farfar Ove Svensson. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde Daniel till föreningens 18:e ordförande.

Se alla VBK:s ordförande genom tiderna här.

Vid årsmötet avgick även Anders Freijd ur VBK:s styrelse, medan Tiina Vesala och Helene Lisell valdes in som nya ledamöter.

Efter årsmötet ser därmed VBK:s styrelse ut enligt följande:

Ordförande

Daniel Cederlöf

Ledamöter

Andreas Söderman
Molly Göransson
Martin Letterblad
Tiina Vesala (nyvald)
Helene Lisell (nyvald)

Suppleanter

Åke Mattsson
Arne Carlsson
Johan Svedbom
Torbjörn Hugosson

Adjungerad ledamot

Carl-Gunnar Jonasson

Revisor

Jan Lindblad

Revisorsuppleant

Christoffer Sillén

Vid årsmötet presenterades ett ekonomiskt plusresultat och en förbättrat eget kapital, som vi kommer att redovisa närmare i morgon.