Förslag till VBK:s styrelse för verksamhetsåret 2022/2023

På måndag 13 juni hålls VBK:s årsmöte i Gula Huset. Inför årsmötet presenteras här valberedningens förslag till ny styrelse.

Efter sex år i VBK:s styrelse har Andreas Söderman aviserat att han lämnar rollen som ordinarie ledamot men fortsätter som suppleant och i andra roller inom föreningen. Även Filip Borglin lämnar styrelsen efter två år men fortsätter även han som suppleant. Sanna Sundberg lämnar styrelsen helt efter ett år som ordinarie ledamot samtidigt om Ulf Birath och Arne Carlsson lämnar sina roller som suppleanter.

Valberedningens förslag till nya ledamöter är tre stycken. Magnus Brusefält, som till vardags arbetar som Kontaktcenterchef i Vetlanda Kommun, har tidigare suttit i VBK:s styrelse och föreslås nu att återvända. Erik Reuser arbetar som Commercial Manager på Hydro Building och föreslås till nyval i styrelsen. Dessutom föreslås Ulf Bernström, en mångårig ledare i VBK både inom A-laget och inom styrelsen, och som utöver styrelseuppdraget kommer återvända till sin roll som lagledare i A-laget i vinter.

Håkan Edvardsson som har gjort ett år på posten föreslås till omval som föreningens ordförande.

Valberedningens förslag i sin helhet:

Ordförande 1 år: Håkan Edvardsson

Omval av ledamot: Anders Gustavsson
Nyval av ledamot: Magnus Brusefält
Nyval av ledamot: Erik Reuser
Nyval av ledamot: Ulf Bernström

Kvarvarande ledamot: Elin Bexell
Kvarvarande ledamot: Henrik Gunnarsson

Suppleanter 1 år: Andreas Söderman, Filip Borglin, Kent Andersson, Fredrik Weinfors, Peder Jältborn, Johan Svedbom

Adjungerad ledamot 1 år: Carl-Gunnar Jonasson

Revisor 1 år: Daniel Palmberg
Revisorssuppleant 1 år: Henrik Davidsson

Årsmötet hålls i Gula Huset på Tjustkulle måndag 13 juni kl 18:00. Samtliga medlemmar i VBK hälsas välkomna för att summera verksamhetsnåret 2021/2022och välja ny styrelse för kommande verksamhetsår.

Andreas Söderman
andreas.soderman@vetlandabk.se