Så var VBK:s årsmöte 2019

Under måndagen hölls VBK:s årsmöte för verksamhetsåret 2018/2019. Två nya styrelseledamöter valdes och ett ekonomiskt minusresultat redovisades.

Ett välbesökt årsmöte i Gula Huset inleddes med att VBK:s A-lagstränare Patrik ”Putte” Johansson berättade om försäsongsträningen och presenterade spelarna i A-lagstruppen inför den kommande säsongen och svarade på frågor om sina tankar inför vintern. 

Ekonomiskt minusresultat

Hedersordförande Björn Nielsen höll sedan i årsmötet med van hand. Under kvällen redovisades ett ekonomiskt minusresultat för verksamhetsåret 2018/2019 på ca 120 000 kr. Det innebär att VBK har ett positivt eget kaptial på ca 330 000 kr. 
– Det är givetvis inte önskvärt med minusresultat, men vi såg tidigt att vi skulle få svårt att nå budgeten när det gäller intäkter för sponsring och lotterier. Det gjorde att vi tidigt också kunde göra åtgärder för att hålla resultatet på en hanterbar nivå. Positivt är att vi haft en god likviditet under hela säsongen och att vi bibehåller ett positivt eget kapital, säger Andreas Söderman i VBK:s styrelse.

Nya styrelseledamöter

Inför mötet hade Molly Göranson och Martin Letterblad meddelat att de avgår från styrelsen och dessa avtackades tillsammans med Åke Mattsson, som slutar efter över 30 år i VBK:s styrelse, de senaste som suppleant. VBK säger tack för allt jobb de gjort för VBK, men alla tre kommer förhoppningsvis finnas kvar i föreningen på olika sätt.

Till nya styrelseledamöter på två år valdes Henrik Gunnarsson och Henrik Stålhammar och som ny suppleant valdes Filip Borglin. Daniel Cederlöf omvaldes som ordförande och gör därmed sin andra säsong på posten. VBK:s styrelse för kommande säsong ser ut så här:

Ordförande
Daniel Cederlöf 

Ledamöter
Andreas Söderman
Tiina Vesala
Helen Lisell
Henrik Gunnarsson
Henrik Stålhammar

Suppleanter
Arne Carlsson
Torbjörn Hugosson
Johan Svedbom
Filip Borglin

Styrelsen kommer inom kort att konstitueras och fördela roller samt att börja arbetet med att organisera föreningen i enlighet med den nya strategin för Vetlanda Bandyklubb. 

Andreas Söderman
andreas.soderman@vetlandabk.se