Valberedningens förslag inför årsmötet

Den 10 juni hålls årsmöte i Vetlanda Bandyklubb. Här följer valberedningens förslag till ny styrelse med omval för ordförande Håkan Edvardsson.

  1. Styrelsen

Ordförande 1 år: Håkan Edvardsson (omval)

Ledamot 1 år: Fredrik Lager (kvarstår)
Ledamot 1 år: Fredrik Weinfors (kvarstår)
Ledamot 2 år: Magnus Brusefält (omval)
Ledamot 2 år: Kicki Sigfridsson (nyval)
Ledamot 2 år: Anders Gustavsson (omval)

Ledamot 2 år: Helena Cederlöf (nyval) 

Suppleanter 1 år:

Johan Ekwall
Andreas Söderman
Johan Svedbom
Therése Ljung
Martin Nilsson

Adjungerad ledamot 1 år: Väljs av styrelsen

Revisor 1 år: Daniel Palmberg

Revisorssuppleant 1 år: Henrik Davidsson

Valberedning: Magnus Hörberg, Bjarne Pettersson, Jimmie Johansson, Percy Ekström och Patrick Sandell

Välkomna på årsmötet!

Alla medlemmar är välkomna till VBK:s årsmöte för verksamhetsåret 2023/2024 måndagen 10 juni kl 18:00 på Sussies i Hydro Arena.

Vetlanda Bandyklubb
info@vetlandabk.se