Friends Vetlanda BK

VBK har samarbetat med Friends om trivseln i föreningen

Under säsongen 2018-2019 hade Vetlanda BK ett samarbete med Stiftelsen Friends som initierats av Trivselhus. Friends ger vuxna forskningsbaserade verktyg för att förhindra mobbing och jobba förebyggande mot mobbing och kränkningar

Mot slutet av säsongen genomfördes bland annat en kartläggning av barn mellan 9-18 år genom en enkät. Ungdomsledare, spelare samt styrelsen svarade på enkäten. Enkäten handlade om hur man som spelare, ledare och styrelse trivs och mår i föreningen. Om man känner sig trygg med sin idrott, sina ledare, om det finns otrygga platser eller om det förekommer kränkningar, mobbing i föreningen. Allt var helt anonymt.

Alla ledare samt styrelsen i föreningen fick sedan en utbildning och även en genomgång av analysen från enkäten. Syftet var att ge ungdomsledare kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar och utanförskap.

I november -18 genomfördes även en utbildning för föräldrar i föreläsningsform i Withalaskolan.

Analysen som Friends gjorde av svarsresultat talade om att man trivdes både som vuxen och barn och att man kände sig trygg i föreningen både med kamrater och sina ledare. Det fanns några svar där barn svarat avvikande. Detta problematiseras och diskuteras med stort engagemang av ungdomsledare på utbildningen som leddes av Anders Andréasson från Stiftelsen Friends.

Även om man kunde se mönster i kartläggningen önskade föreningen högre svarsdeltagande och ledarna såg stort värde i resultatet av kartläggningen. Vetlanda Bandyklubb hoppas kunna genomföra en uppföljande undersökning även under kommande säsong 2019/2020.