VBK söker personer som vill utveckla föreningens intäkter

Vetlanda Bandyklubb jobbar ständigt med att utveckla föreningens verksamhet. Inför den kommande säsongen ser VBK ett stort behov av nya personer som vill engagera sig i olika intäktsområden i föreningen.

Genom att hitta nya personer som i dag inte är engagerade i föreningen och som kan få ett avgränsat uppdrag att driva intäkter inom en viss del av verksamheten tror VBK att de totala intäkterna kommer kunna öka. I dag faller många viktiga ansvarsområden på samma personer vilket hämmar både utvecklingen av erbjudanden och tillväxten av intäkter. VBK:s styrelsen ser potentialen i att öka intäkten i flera budgetposter men behöver nya krafter i föreningen för att kunna driva dessa framåt kommande säsong. 

Vi söker personer som vill engagera sig ideellt och som är beredda att lägga sin tid och sin kunskap i föreningen och på så sätt bidra till ökade intäkter. Den som vill engagera sig som ansvarig för ett område ska kunna fokusera på just det området och förväntas genomföra åtgärder som driver resultat inom sitt område. Ansvarig person ska rapportera till styrelsen, vars funktion är att skapa förutsättningar, samordna de olika områdena och se till hela föreningens intäktsökning.

VBK söker just nu personer som vill engagera sig inom främst följande områden:

Ansvarig för biljettförsäljning

I uppdraget ingår att planera försäljningen av säsongskort och biljetter till VBK:s hemmamatcher i Elitserien. Den som är ansvarig för biljettförsäljningen har möjligheten att påverka prissättning, paketering och kampanjer för att öka föreningens publiksnitt och intäkter.

Ansvarig för kioskförsäljning

I uppdraget ingår att planera försäljningen av kioskvaror i samband med VBK:s samtliga hemmamatcher, från Elitserien till ungdomslag. Den som är ansvarig för kioskförsäljningen har möjligheten att påverka prissättning, utbud och kampanjer för att öka föreningens försäljning.

Ansvarig för mat- och ölservering

I uppdraget ingår att planera mat- och ölservering i VBK:s olika serveringsställen vid hemmamatcherna i Elitserien, både i egen regi och i samarbete med leverantörer. Den som är ansvarig för mat- och ölservering har möjligheten att påverka prissättning, upplägg och erbjudanden för att öka antalet gäster som äter och dricker vid VBK:s hemmamatcher.

Ansvarig för lotteriförsäljning

I uppdraget ingår att planera försäljningen av lotter i VBK:s lotterier som pågår året runt, 50/50-lotteriet vid hemmamatcherna i Elitserien samt försäljningen av Bingolotto, främst inför jul. Den som är ansvarig för lotteriförsäljning har möjligheten att påverka upplägg och erbjudanden för att öka antalet personer som deltar i lotterierna.

Ansvarig för försäljning av supporterartiklar

I uppdraget ingår att planera försäljning av supporterartiklar via kansliet, via distans och vid VBK:s hemmamatcher i Elitserien. Den som är ansvarig för supporterartiklarna har möjligheten att påverka prissättning, utbud och kampanjer samt har ett tydligt uppdrag att utveckla föreningens försäljning via e-handel för att öka intäkterna. 

Är du intresserad?

Om du är intresserad av att engagera dig och ge tid och kunskap till Vetlanda Bandyklubb för att hjälpa till att öka föreningens intäkter är du välkommen att kontakta Andreas Söderman på 070-233 99 03 eller andreas.soderman@vetlandabk.se för att berätta mer om vad du skulle vilja göra för VBK. Välkommen att höra av dig!

Andreas Söderman
andreas.soderman@vetlandabk.se