VBK:s årsmöte flyttat till 10 augusti

Med anledning av nuvarande situation med corona-viruset har VBK:s styrelse beslutat att flytta fram föreningens årsmöte till 10 augusti.

Årsmötet var planerat att hållas 8 juni men på grund av nuvarande restriktioner och ovisshet på många fronter har VBK:s styrelse beslutat att flytta årsmötet. Ny tidpunkt blir måndag 10 augusti kl 18:00 i Gula Huset på Tjustkulle.

Oavsett rådande läge kommer årsmötet att hållas vid detta datum, då det är ett krav att redovisa bokslut och andra beslut som tas på årsmötet strax efter detta datum. Det innebär att mötet kan komma att hållas i en annan lokal, utomhus eller digitalt för att möta de restriktioner som gäller i augusti. Styrelsen återkommer med definitiva besked kring detta.

Ambitionen är dock att information som normalt ska finnas framme till årsmötet ska vara klart i juni och kan kommuniceras redan då till föreningens medlemmar. Valberedningens ambition är också att ha klart med förslag till ny styrelsesammansättning i juni.

Andreas Söderman
andreas.soderman@vetlandabk.se